Privacy Policy

Het privacybeleid van Studievereniging Facility Business Society is geldig voor alle leden van onze vereniging en iedereen die onze website www.sv-facilitybusinesssociety.com bezoekt.

 

Algemeen

Studievereniging FBS monitort het gedrag van websitebezoekers, om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren.

Een websitebezoeker en/of lid van SV FBS kan altijd een verzoek doen de gegevens in te zien die de verenging over de persoon heeft verzameld, mits de identiteit van de corresponderende persoon kan worden bevestigd.

Bij ons lidmaatschapsformulier leggen we precies uit waarom jij elk onderdeel van het formulier moet invullen.

Heb je nog vragen over een van onze beleidsstukken? Neem dan contact op met de Secretaris.

 1. Beheer

De website www.sv-facilitybusinesssociety.com staat onder beheer van SV Facility Business society. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

 1. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.sv-facilitybusinesssociety.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b SV FBS zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, voor zover de middelen van de vereniging hiervoor toereikend zijn.

2c Als lid van SV FBS geef je toestemming dat er foto’s van jou gemaakt mogen worden en deze naar derden verspreid mogen worden. Deze foto’s worden ten alle tijden bewaard voor statische doeleinden. Bij bezwaar van gemaakt foto’s kan er contact opgenomen worden met de Secretaris.

 1. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij SV FBS. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

 1. Disclaimer

SV FBS is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

SV FBS kan de gegevens die door de student verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het verwerken van de bestelling.
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan SV FBS denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
 1. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan SV FBS zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:

 • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 1. Beveiliging

De gegevens die de klant aan SV FBS verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

 1. Bewaartermijn

SV FBS bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. SV FBS bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die eerder zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen gegevens eventueel langer anoniem bewaard worden voor statistische doeleinden.

 1. Persoonsgegevens die SV FBS verwerkt

SV FBS verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die SV FBS verwerkt:

 • voornaam en achternaam;
 • studentnummer;
 • school e-mailadres;
 • prive-email adres (optie voor afgestudeerden)
 • leerjaar;
 • bankrekeningnummer
 1. Algemeen

SV FBS verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en SV FBS.
 • Het verzenden van e-mailnieuwsbrieven.
 • Jou te kunnen e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Jou te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
 • Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 1. Aanpassing van ledengegevens

Het lid heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. SV FBS kan het lid in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door SV FBS voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

 

Laatst bijgewerkt op 28-08-2018